Гаранция

Преди употреба на стоките, моля прочетете инструкциите за употреба и гаранционната карта. За начало на гаранционният срок се счита датата на продажба и е валиден на територията на Република България.

 

Гаранцията може да не важи за определени компоненти на стоката, които са без или с ограничен гаранционен срок (до 3, 6 или 12 месеца) съгласно условията на производителя на продукта. Консумативите нямат гаранция.

 

Гаранционното обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

 

- Когато не се представят гаранционни документи или има несъответствие между посочените данни в гаранционната карта с тези на стоката.
- Когато гаранционните документи са преправяни. 
- Когато повредите са причинени от неправилна или груба: употреба/транспорт/съхранение/монтаж, небрежност, механично увреждане, изпускане, удар, заливане с течности или храна, влияние на химически продукти, излагане на влага, изпарения, пряка слънчева светлина или на крайни температурни условия, корозия, окисление, вибрации, лошо охлаждане, природни бедствия и външни въздействия, включително, работа в замърсена среда, проникнали насекоми и други независещи от производителя причини, нарушен външен вид, влошаване поради неправилна експлоатация.
- Когато целостта на стоката или опаковката е нарушена.
- Когато етикетът на производителя или гаранционният стикер липсват или са изтрити.
- Когато продуктът е експлоатиран неправилно, в противоречие с инструкциите и гаранционните условия на производителя в гаранционната карта или съпътстващата продукта документация.
- Когато стоката е ескплоатирана не по предназначение.
При постъпване на продукта за сервиз се издава сервизен протокол (в два екземпляра), попълнен от служител и подписан от клиента.

Срок за отстраняване на повредата е 30 работни дни от датата на приемане на продукта в сервиза.

 

- При рекламация, клиентът трябва да представи гаранционна карта(касова бележка). В противен случай гаранцията на стоката е невалидна.
- Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП.
Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка договор от разстояние в срок от 14 работни дни, считано от датата на сключване на договора или датата на получаване на стоката при условията на чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

 

www.noj.bg трябва да бъде информиран за решението за отказ по електронната поща на адрес:

 

office@isd-bg.com

 

Законова Гаранция. Информация за потребители

 

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП ТУК.

 

На телефон +(359 2) 983 5014 ще получите цялата информация, по чл.4 от ЗЗП, относима към представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки/услуги. Всичко казано в настоящия раздел (Законова гаранция. Информация за потребители) се отнася само за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

Обади се сега